GÓRY ZŁOTE – KOWADŁO 989 m npm

 PASMO GÓRSKIE: GÓRY ZŁOTE W SUDETACH WSCHODNICH

NAJWYŻSZY SZCZYT: KOWADŁO 989 m npm

16 SZCZYT KORONY GÓR POLSKI

Góry Złote położone są w Sudetach Wschodnich i ciągną się na przestrzeni blisko 40 km,

stanowią wschodnie obrzeże Ziemi Kłodzkiej.

Góry te dzielą się na trzy nierówne części.

  1. część zachodnią, najniższą, pomiędzy Przełęczą Kłodzką (483 m n.p.m.)

2.   część środkową, najmniejszą od Przełęczy Różaniec na północy po Przełęcz Lądecką

  1.  część południową, najdłuższą i najwyższą, która stanowi graniczny grzbiet między

     Przełęczą Lądecką i Przełęczą Trzech Granic (1111 m n.p.m.),

     ze szczytami Kobyla Kopa (851 m n.p.m.), Kowadło (989 m n.p.m.)

      i Smrek Trójkrajny (1109 mn.p.m.).

Od północnego zachodu Góry Złote ograniczone są Przełęczą Kłodzką,

za którą ciągną się Góry Bardzkie.

Grzbietem Gór Złotych przebiega granica państwowa.

Omawiane góry zbudowane są z łupków łyszczykowych, kwarcytów,

amfibolitów, bazaltu, gnejsów gierałtowskich i śnieżnickich.

Surowce mineralne Gór Złotych to najcenniejsze rudy arsenu z domieszką złota koło Złotego Stoku,

surowce skalne w postaci sjenitów kłodzkich, bazalty – złoża lądeckie i łupki koło Złotego Stoku,

wody lecznicze i mineralne w Lądku Zdroju.

Największą rzeką rejonu jest Biała Lądecka.

U stóp Złotych Gór leży niewielkie miasteczko Złoty Stok znany przede wszystkim z Kopalni Złota i

Podziemnej Trasy Turystycznej.

Atrakcją jest też tutaj najwyższy w Polsce podziemny wodospad w jednej ze sztolni.

Sieć szlaków w opisywanych górach jest dobrze rozwinięta.

Na szczyt Kowadło (989 mn.p.m.) można wejść następującym szlakiem.

  1. Z miejscowości Bielice spod schroniska „Chata Cyborga” drogą asfaltową należy iść w kierunku leśniczówki, 

         tutaj startuje szlak żółty i zielony.

  1.   Szlak zielony skręca w lewo za zabudowaniami i drogą szutrową prowadzi do góry.

           Po około 500 m skręca w las i lekkim podejściem szlak dochodzi do granicy państwa,

           gdzie łączy się ze szlakiem żółtym po stronie Czeskiej.

Na szczyt Kowadła można iść jednym lub drugim szlakiem.

  1.  Szlak żółty po czeskiej stronie ma bardziej strome podejście, ale za to jest piękny widok na stronę czeskich gór.

Inne szlaki startują również z Lądka Zdroju, Stronia Śląskiego.

Na Jawornik Wielki (872 m) najwyższy szczyt w północnej części Gór Złotych można wejść

  1. ze Złotego Stoku szlakiem czerwonym.

Borówkową zdobędziemy idąc z Orłowca lub z Przełęczy Lądeckiej szlakiem zielonym, lub z Javornika szlakiem czerwonym.

Do Jaskini Radochowska można dojść np. z Lądka Zdroju szlakiem niebieskim,

ruiny zamku Karpień na szczycie Karpiaka (775 m) można zobaczyć wchodząc szlakiem

np. niebieskim z Lądka Zdroju lub z Starego Gierałtowa,

a na Górę Trojak wejdziemy np. szlakiem niebieskim z Lądku Zdroju.

Kowadło  989 m n.p.m. – graniczny szczyt w południowej części Gór Złotych 

Kopulasty wierzchołek porastają młode świerki, gdzieniegdzie występują gnejsowe skałki.

Najwyższym szczytem czeskich Rychlebskich hor jest jednakże Smrek – 1125 m n.p.m.,

którego jeden z wierzchołków zwany czasem Bruskiem (ok. 1120 m n.p.m.) znajduje się na polsko-czeskiej granicy i

właśnie ten wierzchołek powinien posiadać palmę pierwszeństwa w polskich Górach Złotych.

Gdyby nie pomysł z Koroną Gór Polski, to chyba mało kto wybierałby się na zdobycie Kowadła (989 m n.p.m.) –

najwyższego wzniesienia Gór Złotych.

Walory turystyczne okolic Kowadła na pierwszy rzut oka nie bardzo przekonują do wspinaczki na jego wierzchołek.

Na wytrwałych czeka jednak wspaniały widok na pasmo Gór Złotych i na dolinę z miejscowością Bielice.

Najlepszą bazą wypadową na Kowadło jest wieś Bielica (Biela) położona w dolinie rzeki Białej Lądeckiej.

Słabo zaludniona wieś składa się z kilkunastu gospodarstw, leśniczówki i skromnego barokowego kościółka.

Przejeżdżając przez spokojną dolinę docieramy do końca utwardzonej drogi i budynku leśniczówki.

Opodal znajduje się przystanek PKS Bielce II i węzeł szlaków.

Na szczyt możemy się stąd dostać tylko szlakiem zielonym.

Dotarcie na górę zajmuje około 45 minut. Powrót (30 min.) tą sama drogą.

Dla tych, którzy uznają szlak zielony za zbyt krótki, wytyczono trasę z Nowego Gierałdowa.

Wędrówkę zaczynamy szlakiem żółtym, potem zmieniamy na zielony, który doprowadza do Przełęczy Gierałdowskiej i

dalej grzbietem granicznym przez Czartkowiec (944 m n.p.m.) na Kowadło.

Wycieczka taką trasa zajmuje już 3 godziny.

Nasze wrażenia

Kowadło zdobywaliśmy z Alą tego samego dnia co szczyt Rudawca w Górach Bialskich.

Szlaki na obydwie góry zaczynają się w tym samym miejscu i nie są zbyt długie, więc uznałem,

że jak już dotarliśmy do miejscowości Bielice, to warto to wykorzystać.

Punktem startowym jest skrzyżowanie szlaków na końcu wsi.

Ruszyliśmy zielonym szlakiem – wystarczy przejść na drugą stronę drogi, po kładce przekroczyć rzeczkę i

już można ruszyć ścieżką prowadzącą wprost na Kowadło.

Przedzierając się przez leśny zagajnik dotarliśmy do pasa granicznego.

Tutaj szlak skręca w lewo i na końcowym odcinku prowadzi dość stromo pod górę.

To już szczyt Kowadła. Wzniesienie niezbyt wyeksponowane,

ale za to mamy wspaniałe widoki na całą dolinę i na pasmo Gór Złotych.

Wracamy na parking, trochę zmęczeni bo w jednym dniu zdobyliśmy dwa szczyty KGP.

W drodze powrotnej planujemy kolejne wyjście w góry i zdobycie brakujących szczytów KGP.

Życie jest piękne kiedy ma się wspólne pasje, radość w sercach i cel do którego się dąży.

Foto; ALA I BOGDAN KUREK

BODZIO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.